İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı güvenliği EğitimleriC Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Program Hedefi
İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

Hemen Başvur

Program Kimler Katılabilir?
1- Mühendislik Fakültesi Mezunları
2- Mimarlık Fakültesi Mezunları
3- Teknik Elemanlar(Teknik eleman; Teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları.)  4- İş sağlığı ve Güvenliği Önlisan Mezunları                                                                     

Kesin kayıt için gerekli evraklar
1- Başvuru dilekçesi (Üniversitede Doldurulacak )
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Mezun olduğunuza dair Lisans-Önlisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi
4- 1 adet vesikalık fotoğraf
5- Eğitim ücretinin ödendiğine dair dekont.

Program İçeriği
Eğitim süresi günde 6 saattir.
Bir ders saati 45 dakika ve 15 dakika dinlenmeden oluşmaktadır. 
Devamsızlık süresi 6 saat ile sınırlıdır.
Derse devamsızlık yapan katılımcıların yoklama çizelgesi üzerine eğitmen tarafından KATILMADI ifadesi yazılır ve yoklama çizelgeleri gün sonunda mesul müdür tarafından imzalanır. 
Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile katılımcılar bilgilendirilir.
Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Konu Başlıkları:
Ders isimleri ve sıra numaraları bakanlık tarafından belirlenmiş bulunmaktadır:

1. Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişi
3. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
4. Türkiye’de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği
5. Temel hukuk
6. İş hukuku
7. Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği
8. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler
9. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
10. İş sağlığı ve güvenliği kurulları
11. İSG yönetim sistemleri
12. Risk yönetimi ve değerlendirmesi
13. Çalışma ortamı gözetimi
14. İş hijyeni
15. İş yeri ve bina eklentileri
16. Fiziksel Risk Etmenleri
17. Kimyasal Risk Etmenleri
18. Biyolojik Risk Etmenleri
19. Psikososyal Risk Etmenleri
20. Ergonomi
21. Korunma Politikaları
22. Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenlik
23. Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
24. Kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği
25. Motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği
26. El Aletlerinde Güvenlik
27. Bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
28. Yangın
29. Acil Durum Planları
30. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
31. Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
32. Basınçlı Kaplarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
33. Kapalı Alanlarda Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
34. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG
35. Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSG
36. Yüksekte çalışmalarda İSG
37. İnşaat iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği
38. Maden iş yerlerinde İSG
39. Kişisel koruyucu donanımlar
40. İş ekipmanlarının tasarım,imalat ve kullanımında İSG
41. İş kazaları
42. Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları
43. İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler
44. Ağır ve tehlikeli işler
45. Çalışma yaşamında özel risk grupları
46. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması
47. Çalışma hayatında etik
48. Yetişkin eğitimi,iş yerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim
49. Değerlendirme ve son test
50. İş yerinde pratik uygulamalar

Eğitim Yöntemi
90 saat örgün eğitim, 90 saat uzaktan eğitim, 40 saat staj

Eğitim Sonunda Verilecek Belge
Adaylar, teorik eğitimde mazeretli veya mazeretsiz en fazla altı ders saati devamsızlık hakkına sahiptir.
Uygulamalı eğitimin tamamına katılım zorunludur.
Katılımcılara, eğitim sonrasında, Eğitim Katılım Belgesi verilmektedir.
Katılımcılar, bu belge ile Bakanlık tarafından yapılacak sınava katılabileceklerdir.
Sınavda 70 ve üzeri puan alanlara, C İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası verilmektedir.

Eğitim Yeri
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı örgün eğitimi İstanbul Kültür Üniversitesi İncirli Yerleşkesi,Meslek Yüksek Okulu  dersliklerinde verilmektedir.
 

Ön Kayıt