15UY0215-6 KOÇ SEVİYE 6 PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Kimler Başvurabilir  

 Mezuniyet veya tecrübe şartı aranmaz, herkes başvurabilir

    
2. Başvuru Şartları    

Bu yeterliliğin (15UY0215-6 KOÇ) A2 biriminin ek A2-1 bölümünde tanımlanan eğitim konularına uygun olarak temel koçluk bilgi ve becerilerini, uygulamaları ile birlikte içeren asgari 60 saatlik eğitim alma
    
    
3. Belge Geçerlilik Süresi    

5 Yıl
    
4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler    

  • Personel Belgelendirme Başvuru Formu
  • Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge
  • Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi
  • Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

5. Sınav Türü:    

Teorik + Pratik (Uygulama)

6. Zorunlu Birimler    

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim
A2 Koçluk Sürecini Yapılandırma ve Yürütme
Seçmeli Birimler    -
    

    
    
7. Sınav     (T1,T2) Teorik sınavda; 
5 seçenekli çoktan seçmeli sorular kullanılır.
Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz
(P1,P2): Koçluk Süreci Müşteri Görüşmesi ve Geri Bildirim Uygulaması;
Adayın uygulanan senaryo üzerinden koçluk sürecini yapılandırma ve yürütme performansı değerlendirilir. Performansa dayalı sınavda adayın (gerçek/rol yapan) bir müşteri ile görüşme gerçekleştirmesi ve görüşme sonunda koçluk süreci ile ilgili geri bildirimlerini sınav komisyonuna sunması beklenir.

ZORUNLU BİRİMLER  Sınav Şekli Başarım Notu
(en az)
Soru Sayısı
 (en az) 
 Sınav Süresi
(soru başına)
A1
İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim
Çoktan Seçmeli Sınav (T1) Teorik  80 35   1 dk
A2
Koçluk Sürecini Yapılandırma ve Yürütme
Çoktan Seçmeli Sınav (T1) Teorik   80 24   1 dk
Açık Uçlu Sınav (T2) Teorik   80 1 -
 Koçluk Süreci Müşteri Görüşmesi (P1)  Performans 80 1 30
 Koçluk Süreci Geri Bildirim Uygulaması (P2)  Performans 80 1 30


   
8. Ölçme ve Değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar    

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. 
Birim için öngörülen sınavların (T1, T2, P1,P2) geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. 
Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. 
Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 
    
    
9. Sınav Sonuçları    

Sonuçlar İGESİB web sitesinden yayınlanır ve adaylara sms yoluyla bildirilir.

    

10. Belgenin Teslimi    

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.
    
    
11. Yeniden Belgelendirme:    

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur.
a) Belge geçerlilik süresi içinde, en az 200 saatlik koçluk hizmeti verdiğini (sözleşme, fatura, referans belgesi vb.) resmi kayıtlar ve en az 50 saat eğitim, konferans vb. mesleki faaliyete katıldığını sertifika ve/veya katılım belgeleriyle belgelendirmesi,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performans sınavı (P1) sonucunda başarılı olması.
Değerlendirme sonucu olumlu olan belge sahibinin, belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır.
    
12. Belgenin Kaybedilmesi:    

Belge sahibi, belgesini kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.
    
13. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:    

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, şartnamede belirtilen kurallar ve İGESİB Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını İGESİB ye iade etmekle yükümlüdür.
    
    
14. Ücret:    Web sitemizde ücretler başlığından bilgi edinebilirsiniz. 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 03/30/2023 - 01:45