Stratejik Hedeflerimiz

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İş Geliştirme, Endüstriyel ve Sektörel İlişkiler Birimi (İGESİB) olarak stratejik hedeflerimiz şu şekildedir:

  • Üniversite-Sektör ilişkilerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi yönünde çaba göstererek resmi ve özel kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle donanmış iş gücünün yetiştirilmesini sağlamak,
  • Alanda gerçekleşen yenilikler ve gelişmeler konusunda etkin araştırmalar yaparak endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelecekte ihtiyaç duyulacak olan konu ve durumları belirlemek ve bu çerçevede yeni projeler geliştirmek,
  • Üniversitenin sektör ile ilişkilerin güçlü ve kalıcı kılacak ortak projelerin oluşturulması,
  • İstihdam edilebilirliği yüksek ve istihdam edildiği sektörde sektörün gelişmesi için çaba gösterebilecek, uyumlu ve ahenkli çalışabilecek iş gücünün yetiştirilmesine olanak sağlayacak eğitim ortamlarını oluşturmak,
  • Ulusal ve uluslararası standartlarda verilen eğitimler ile istihdam yaratma alanında markalaşmış bir eğitim kurumu olmak.
     

Son Güncelleme Tarihi: Çar, 06/27/2018 - 10:47