Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri

KOSGEB, İŞKUR ve İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Bu eğitimde girişimciler iş kurma düşüncesi olan girişimciler ürün ve fiyat oluşturma, pazarı analiz etme ve rekabet ile baş etme, üretim süreçlerini işletme içinde ve dışında yönetme, personel seçme ve yerleştirmede dikkat edilecek konular ile yüzleşme, işletme finansı yönetme becerilerine sahip olmaktadır.

Hemen Başvur

Programın Amacı

  • Girişimciliğin desteklenmesi
  • Girişimciliğin yaygınlaştırılması
  • Başarılı işletmelerin kurulması

Bu eğitimler;

  • KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
  • Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
  • KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlerdir,
  • Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleridir.
  • Eğitimlerde devam zorunluluğu vardır.

Eğitimler, atölye çalışmaları ile birlikte toplam 40 saatlik eğitimler olup, 5 iş günü devam eden hafta içi sabah 10:00 - 17:00 saatleri arasında genel katılıma açık eğitimlerdir. Sigortalı ve emekli olanlar dışındaki sigortasızlara günlük 20 TL toplamda 100 TL ödenmektedir. Eğitim giderlerinin İstanbul Kültür Üniversitesi ve İŞKUR tarafından desteklenen ücretsiz eğitimlerdir.

 

  ***  Eğitimler 2019 yılı boyunca devam edecektir.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Web Sayfası