17UY0328-3/00 SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Kimler Başvurabilir    

Sürücü belgesine sahip ve başvuru şartlarını karşılayan kişiler

    
2. Başvuru Şartları    

  • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
  • SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine,
  • Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
  • Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

    
    
3. Belge Geçerlilik Süresi    

5 Yıl
    
4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler    

  • Personel Belgelendirme Başvuru Formu
  • Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge
  • Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi
  • Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

5. Sınav Türü:    

Teorik + Pratik (Uygulama)

6. Zorunlu Birimler  

 A1: İSG, Çevre ve Kalite
A2: Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı
Seçmeli Birimler    -
    

7. Sınav   

 (T1) Teorik sınavda; 
4 seçenekli çoktan seçmeli sorular kullanılır.
Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz
(P1): Performansa dayalı sınavda;
Sınav öncesinde adaylara güzergâh ve araç tanıtılır.   Adaylar, önceden belirlenen senaryonun uygulanmasında, ilgili ulusal yeterlilikte yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre değerlendirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

ZORUNLU BİRİMLER  Sınav Şekli  Başarım Notu
(en az)
Soru Sayısı
 (en az)    

Sınav Süresi

(soru başına)  

A1
İSG, Çevre ve Kalite  
Çoktan Seçmeli Sınav (T1)  Teorik   60 20  2 dk
A2
Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı
 Çoktan Seçmeli Sınav (T1) Teorik  60 20  2 dk
 Performansa Dayalı Sınav (P1) Performans 80 1 -


   
8. Ölçme ve Değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar    

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. 
Birim için öngörülen sınavların (T1, T2, P1) geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. 
Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. 
Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 
    

    
9. Sınav Sonuçları    

Sonuçlar İGESİB web sitesinden yayınlanır ve adaylara sms yoluyla bildirilir.


    
10. Belgenin Teslimi    

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.
    
    

11. Yeniden Belgelendirme:    

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “10- Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması. 
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
    
12. Belgenin Kaybedilmesi:    

Belge sahibi, belgesini kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.
    
13. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket:    

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, şartnamede belirtilen kurallar ve İGESİB Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını İGESİB ye iade etmekle yükümlüdür.
    
    
14. Ücret:    Web sitemizde ücretler başlığından bilgi edinebilirsiniz. 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 03/30/2023 - 01:55