MYK MESLEKİ YETERLİLİK SERTİFİKASI HAKKINDA

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Ülkemiz çalışma hayatında nitelikli işgücünün tanımlanması amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normlar belirlenerek Ulusal Meslek standartları(UMS) oluşturulmuştur. MYK Mesleki Yeterlilik belgeleri; bireylerin UMS temel alınarak hazırlanan ve MYK tarafından onaylanan Ulusal Yeterliliklerde belirtilen bilgi ve yetkinliğe sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

MYK Belgesi için Özel Eğitim Zorunluluğu var mı ?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için özel bir eğitim zorunluluğu yoktur. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olarak düzenlemekte olduğumuz sınavlarda başarılı olmanız yeterlidir. 
Bazı mesleklerde sınava girebilmek için ön koşul bulunabilmektedir. Bu koşullar ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanmış olup mezuniyet veya mesleki eğitim almış olma şartı bulunabilmektedir. Ön koşul olarak belirtilmemiş ise mezuniyet veya tecrübe şartı aranmaksızın sınavlara herkes katılabilmektedir. 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

MYK Mesleki Yeterlilik belgeleri; Türk Akreditasyon Kurumu tarafından EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardında akredite olmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanmış Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca düzenlenir.
Yetkilendirilmiş Belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan teorik ve performans sınavları sonucunda başarılı olan bireyler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olabilir. 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Mudur?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin resmi gazete yayım tarihinden on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamazlar. İlgili tebliğ ve zorunluluk getirilen meslekler https://myk.gov.tr/ adresinde yayınlanmaktadır. Zorunluluk kapsamına giren mesleklerle ilgili Ustalık Belgesi(MEB) veya Meslek lisesi ya da Meslek Yüksekokulu diplomasına sahip olmayan kişiler MYK Mesleki Yeterlilik belgesi edinmek zorundadır.
Bir Kişi Birden Fazla Alan için MYK Yeterlilik Belgesine sahip olabilir mi?
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminde, kişilerin birden fazla alanda yeterlilik belgesine sahip olabilmeleri mümkündür. Kişi mevcut belgesiyle çalıştığı işinden memnun olmadığında yeni yeterliliklere göre eğitim alarak ve kendisini geliştirerek yatay ve dikey geçişlerle farklı yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 11/22/2023 - 13:25