İş Geliştirme, Endüstriyel ve Sektörel İlişkiler Birimi (İGESİB)

İstanbul Kültür Üniversitesi İş Geliştirme, Endüstriyel ve Sektörel İlişkiler Birimi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İş Geliştirme,Endüstriyel ve Sektörel İlişkiler Birimi, üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek, bu bağlamda genç girişimcilere ve üniversite öğrencilerine rehberlik etmek, onlara iş yaşamında ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri, özgüven ve gücü kazandırmak için kurulmuş birimdir.

İKÜ İş Geliştirme,Endüstriyel ve Sektörel İlişkiler birimi aynı zamanda, üniversite içinde bir yönetim danışmanlığı birimi gibi çalışmakta; eğitim pazarındaki gelişmeler ile ilgili öngörüler oluşturmakta, eğitim projeleri ile ilgili kararlara destek olacak veriler derlemekte ve çözümlemekte, eğitim organizasyonlarının orta ve uzun vadedeki stratejilerini belirleme konusunda ilgili birimlere yardımcı olmakta, stratejileri ve hedefleri doğrultusunda yeni iş fırsatlarını belirlemekte, uygun hazırlık ve girişim ile bu fırsatları katma değerli projelere dönüştürmektedir.

Bu çerçevede; üniversite bünyesindeki öğretim üyeleri çok sayıda dış kaynaklı eğitici ve sektörde yer alan paydaşlar bilgi ve deneyimlerini genç girişimciler ve üniversite öğrencileri  İGESİB bünyesinde gerçekleşen projeleri  başarı ile yürütmektedir.
 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 05/23/2018 - 11:13